دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح درخت و بلبل
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح درخت و بلبل

دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح درخت و بلبل

دسته‌بندی: محصولات کاغذی دفتر
تولیدکننده: هیرون هیرون
کد محصول: 10670
قیمت:
18300 تومان
دوستای بادپرکی
طرح دفتر ها به صورت تصادفی انتخاب میشه و امکان انتخاب نیست... میتونید برای سفارش پیشنهاد بدید اگه موجود باشه همون طرح براتون ارسال میشه
مشخصات تکمیلی:
 • نوع صحافی:
  فنری
 • تعداد برگ:
  70
 • تعداد خط:
  تک خط
 • نوع طراحی:
  کلاسیک
 • نوع جلد:
  چوبی
 • جهت صحافی:
  از بغل
محصولات هم‌گروهی:
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح یک
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح یک
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح دو
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح دو
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح سه
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح سه
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح چهار
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح چهار
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی یاد خدا
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی یاد خدا
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح شش
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح شش
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی طرح ضریح
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی طرح ضریح
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی دست خط آقا
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی دست خط آقا
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی طرح حسینی
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی طرح حسینی
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی منتظران ظهور
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی منتظران ظهور
دفتر ۷۰ برگ فنر تک شعر حافظ
دفتر ۷۰ برگ فنر تک شعر حافظ
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی فنر نیما یوشیج
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی فنر نیما یوشیج
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک بل طرح چهارده
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک بل طرح چهارده
دفتر ۷۰ برگ تک خط جلد چوبی طرح صلوات
دفتر ۷۰ برگ تک خط جلد چوبی طرح صلوات
دفتر ۷۰ برگ تک خط جلد چوبی آغاز عشق
دفتر ۷۰ برگ تک خط جلد چوبی آغاز عشق
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی حب الحسین
دفتر ۷۰ برگ جلد چوبی حب الحسین
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح شعر ناب
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح شعر ناب
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح امام رضا
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح امام رضا
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک شعر سعدی
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک شعر سعدی
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک شعر مولوی
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک شعر مولوی
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک شعر امام رضا
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک شعر امام رضا
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح شهید همت
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح شهید همت
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح شعر سعدی
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح شعر سعدی
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح پنجره
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر تک طرح پنجره
ghasedak ghasedak ghasedak ghasedak