کلاسور ۱۰۰ برگ ۲۶ حلقه جلد سخت طرح شش
کلاسور ۱۰۰ برگ ۲۶ حلقه جلد سخت طرح شش
مشخصات تکمیلی
  • تعداد برگ:
    ۱۰۰ برگ
  • تعداد حلقه:
    ۲۶ حلقه
  • نوع جلد:
    یو وی موضعی طرح فانتزی
ghasedak ghasedak ghasedak ghasedak